*إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ *

پاسخ سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم شهر تهران

سال  سوم راهنمایی درس تعلیمات دینی

31- {هر پدیده ای که به وجود می آید وجودش از خودش نیست.}

این تعریف کدام یک از برهان های زیر می باشد؟

1- برهان عقلی                                 2- برهان علیّت

 3- برهان نظم                                   4- برهان نقلی

32- جمله {پیامبر اسلام دوست ندارد انسانی خود را گرفتار عذاب آخرت نماید.}

توضیح کدام ویزگی پیامبر است؟

1- رحمة للمؤمنین                                   2- رحمة للمسلمین  

 3- رحمة للعالمین                                   4- رحمة للذاکرین

 

33- مهم ترین ویژگی  { پیامبران الواالعزم }  چیست؟

1- استواری در راه خدا                  2- داشتن اصحاب خاص

3- دارای دین و شریعت مستقل       4- دارای ارتباط مخصوص با فرشته ی خدا

 

34- کدام عمل و حرکت علی (ع) نشانه ی { گذشت و ایثار }

 او در واقعه هجرت بود؟

1- باز گرداندن امانت ها به صاحبانشان         

2- انتقال خانواده ی پیامبر به دهکده قبا

3- مطلع ساختن پیامبر از اوضاع مکه           

 4- خوابیدن در بستر پیامبر(ع)

35- کسی که شک دارد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت نماز برایش باقی

 می ماند یا نه وظیفه اش چیست؟

1-باید وضو بگیرد                                     2- باید تیمم کند   

۳- باید غسل کند                                     4- باید وضو جبیره بگیرد

 

36- با توجه به این که خداوند انسان را متفکر آفریده است

باید چه چیزی را به او ارائه کرد؟

1- رشد و هدایت                                     2- خیر و شر   

3-هدایت الهی                                        4- خیر و سعادت  

 

37- کدام یک از احکام زیر در ارتباط با { نماز گزاران زن} صحیح است؟

1- باید در هنگام نماز تمام بدن و موی خود را بپوشاند.

2- استفاده از طلافقط هنگام نماز اِشکال دارد

3- لباس های کوچک نباید از ابریشم خالص باشد

4-نماز خواندن با لباس نجس اشکالی ندارد.

 

38- اگر موی بدن حیوان حرام گوشت همراه نماز گزار باشد ،

 نمازش چه حکمی دارد؟

1- نمازش صحیح است                                2- نمازش مکروه است 

3- نمازش مباح است                                  4- نمازش باطل است

 

39- در کدام جهاد ابتدا تبلیغات وسپس با برهان مردم را آگاه می کنند؟

1-جهاد دفاعی                                     2- جهادداخلی  

 3- جهاد ابتدایی                                  4- جهاد فرهنگی

 

40- کدام عمل را انسان انجام دهد نیمی ازدین خود را از دستبرد شیطان

 محفوظ می دارد؟

1- کسب مال حلال                                    2- دروغ نگفتن  

 3- تشکیل خانواده                                    4- کمک به همسایگان.